blogs

ik ben een reiziger

surfen
ik wilde mens worden met mensen
daar ben ik in geslaagd
ik ben niet anders dan anderen
ik voel me niet belaagd

ik accepteer wat ik accepteer
anders doe ik er wat aan
ik hou me niet meer voor de gek
Ik leef niet meer in droom of waan

zo heeft mijn leven zin
zo heb ik zin in mijn bestaan
want volmaakt was het nooit
en soms was het een kantelbaan

ik ben reiziger van komen
reiziger van gaan
ik blijf mijn horizon verleggen
zo kan er steeds
weer iets ontstaan

tot mijn uur gekomen is
dan is mijn reis volbracht
dan rust ik in wat ik  bij me droeg
de eeuwig lange nacht

er is geen ander leven
waar ik nog naar verlang
soms heb ik nog wel angst
maar ik ben níet meer bang

de prullenbak

Er is een lezing gehouden en in elkaar gezet met behulp van briefjes. Er is geen video gemaakt, geen foto, geen facebookbericht. Er is ook geen geld verdiend. Na afloop resten slechts deze briefjes  in een prullenbak. Die staat dan op een tentoonstelling als: ‘dat wat overbleef’.

prullenbak

Vaak blijft er meer over: filmpjes, foto’s, berichten, verhaaltjes en geruchten. Die gaan bovendien een tweede of derde leven beginnen. Wij moderne mensen dreigen vaak om te komen in eindeloze hoeveelheden informatie. De drang om daaraan mee te doen, kan leiden tot bestaansverdubbeling ;-). Gewoon het leven genieten als iets dat voorbij gaat en dat blijven kunnen doen. Dat lijkt moeilijker dan ooit. Voor ik het weet ben ik mezelf weer op een bepaalde manier aan het vastleggen en archiveren 😉  Voor een deel hoort het erbij…

Deze prullenbak doet me even nadenken.

Delta Galgos

(Bajo texto en Español) Eerst tekst in het Nederlands

trompettiste Delta Galgos

Hier een fragmentje van een popbandje : Delta Galgos, die ik zag in Leon. Gezellige muziek. Ik wil op hier mijn site allerlei optredens die ik meemaak ergens en waarvan ik een opname heb gemaakt kort bespreken op het onderdeel performance.

Ik vind van dit optreden dat de trompettiste vrij ‘naturel’ aanwezig is en dat draagt bij aan het kijkgenot . Dat ingestudeerde even bukken en weer rechtstaan van twee gitaristen komt wel grappig over 😉

He aquí abajo un fragmento de una banda de pop Delta Galgos, vi en León. Música agradable. En mi sitio web aquí quiero hablar de todo tipo de actuaciones .. que he visto y que he hecho una grabación. En pocas palabras, con el punto de vista: performance.

La trompetista de Delta Galdos se comporta muy “natural”. Encantado de verla. El truco para agacharse y ponerse de pie de nuevo de dos guitarristas es bastante gracioso ;-).

TH

D66 op campagne in Arnhem ;-)

Ik stem al jaren D66. Voel me enerzijds links anderzijds ook wel liberaal. Ik vind vrij kunnen ondernemen een groot goed. Ik vind D66 ook een partij met een democratische en humanistische traditie. Vorig jaar bij de landelijke verkiezingen op de piratenpartij gestemd. Nu toch maar weer naar D66. Zeker nu ik zaterdag 1 maart jl. in Arnhem op de foto kon met Alexander Pechtold. 😉 De nieuwe manier van campagnevoeren: Met de partijleider op de foto 😉 Geheel toevallig maar daarom niet minder leuk 😉

met Alexander Pechtold

Bertrand Russel en het christendom

Bertrand Russel (1872-1900) heeft zich in zijn leven als pacifist ingezet voor een humanere wereld. Hij was  tegen iedere vorm van dogmatisme. Hij was een atheïst. Religieuze overtuigingen en moraal ontstaan volgens hem door opvoeding en door een behoefte aan metafysiche verzekering daarvan. Angst ligt ten grondslag aan Religie. Hij strijd tegen wereldbeschouwelijke veralgemeningen: bijv. het vooruitgangsoptimisme van evolutionisten, de uitgangspunten van de psycho-analyse, het dogmatisch communisme met de KGB, dat hij vergelijkt met het christendom en de Inquisitie enz.

Altijd worden bijvoorbeeld wat het christendom betreft volgens hem vrijdenkers bestreden. Of het nu gaat om geboortebeperking, een hervorming van het burger/strafrecht, de emancipatie van de vrouw, de afschaffing van de slavernij, de ontkolonialisering, wetenschappelijke ontdekkingen (Galilei) etc. 
Hij zet tegenover het christendom  een comon sense moraal met als hoogste norm: het geluk van de mens. De waarde en zin krijgt het leven in zijn ogen door de  van het christendom afgeleide waarden: verering, toewijding en liefde.  Waarbij God min of meer wordt vervangen door het leven. Alles wat tot verheerlijking van naakt geweld leiden kan, wijst hij af. Zo ook het idee van een übermensch van Nietzsche.

Het gaat erom om de agressie die in mensen zit zonder moraal-index in productieve bijdragen om te zetten, die oorlogen daardoor niet kent en zo ook niet stagneert, een maatschappij zonder bijgeloof.

Liedje van verlangen

Kom naar me toe

ik huil, ik lach, ik pluk de dag
‘n ochtendzon, ‘n nieuwe start
mijn harnas breekt, ik zie weer licht
mijn hart spreekt en jouw gezicht
kijkt me aan, kijkt me uit
wenkende liefde, nieuw geluid

kom naar me toe
ik wil je ontvangen
kom naar me toe
ik wil bij je zijn
kom naar me toe
deel mijn verlangen
kom naar me toe
om samen te zijn

ik kan nog wel wachten
maar ik wacht niet te lang
want wenkende liefde
gaat haar eigen gang
ik vertrouw in mezelf
ik vertrouw in mijn kracht
in de duistere stilte
van de donkere nacht

jij bent die je bent
geen illusie of droom
wat er in je omgaat
is een prikkelende stroom
van sturende woorden
en kwetsbaar geluid
jij past niet in een lied
jij valt er steeds weer uit

kom naar me toe
ik wil je ontvangen
kom naar me toe
ik wil bij je zijn
kom naar me toe
deel mijn verlangen
kom naar me toe
om samen te zijn